2011 startade Mr Money Moustache (MMM) sin blogg och mig veterligen var det starten på en rörelse som brukar kallas FIRE, vilket står för Finacially Independent Retire Early. Jag tror inte att MMM varken var först eller ensam om sina tankar, men han satte ord på många saker som andra funderade kring och FIRE liknas t.o.m. vid en kult. Det finns många guldkorn på bloggen så om du inte har läst den så rekommenderar jag det verkligen.

MMM följdes av Dividend Mantra, Retire by 40 och flera andra bloggare i USA. Sedan började det dyka upp bloggar från hela världen och det har börjat kännas som en folkrörelse vilket har gjort att media har fått upp ögonen för trenden och gjort lite reportage. Den 14 oktober gjorde SVT två reportage, ett om Sandra som har kommit ungefär halvvägs till FIRE och ett med en forskare från Swedish House of Finance.

Det första reportaget är ganska bra, men det innehåller en del felaktigheter och de missar lite poänger. I reportaget försöker Sandra förklara sparkvot och hur den påverkar hur länge man behöver jobba och får då frågan ”Beror inte det på hur mycket man tjänar då?”. Hon svarar ”Ja”, och det är ju fel. Det är själva sparkvoten som är poängen. Hur mycket man tjänar spelar ingen roll. Det tar lika lång tid för mig att bli fri om jag får ut 20 000sek/mån och kan leva på 10 000 sek/mån som om jag skulle få ut 40 000 sek/mån men behöva 20 000 sek/mån.

Om jag däremot skulle få ut 40 000 sek/månad men kunna leva på 10 000 sek/månad då går det ju väldigt mycket fortare, men då har man 75% sparkvot istället för 50%. MMM har skrivit flera bra inlägg kring detta, ”The shockingly simple math behind retirement” skrevs redan 2012 och är kultförklarat.

En annan viktig poäng som missas är att de flesta som har FIRE som mål väljer en mer minimalistisk livsstil, dels för att minska sina omkostnader ganska ordentligt eftersom det gör att de når sitt mål mycket tidigare, men också för att vara lite snällare mot planeten. MMM har i flera inlägg och bl.a. i denna video förklarat att den genomsnittliga människan är alldeles för ineffektiv med sina pengar. Jason Fieber beskrev det i Dividend Mantra ungefär som att jag behöver inte köpa en massa saker för att imponera på mina grannar som jag ändå inte känner. Det handlar helt enkelt om att få värde för pengarna, och kanske att tänka att man ska köpa det som man verkligen behöver ha istället för det som man vill ha. Reportern vill gärna ha 20 000 sek/månad och då tror jag inte att han har funderat på effektivisering av sitt liv eller på neddragen konsumption, utan att han vill kunna leva ”som vanligt”.

En annan poäng är att det kostar en massa pengar att jobba, det kan vara lunch på restaurang, pendling, jobbkläder och liknande., kostnader som man inte har när man väljer att kliva av jobblivet.

I det andra reportaget ser forskaren 5 risker med FIRE och här tycker jag att det är mängder av felakigheter. Det verkar inte som att ”experten” har läst på och flera poänger missas. Jag kommenterar dem nedan.

 1. Avkastningen går inte att förutse
  Självklart kan man inte förutse avkastningen på aktieplaceringar men å andra sidan kan man inte förutse avkastningen på andra investeringar heller. Vem hade kunnat tro att vi skulle ha minusränta för 10 år sedan? Nu pratar de mest om 4% regeln, d.v.s. att man lever på 4% av kapitalet varje år) och den har visat sig fungera i stort sett alltid. Det har varit många som har gjort simuleringar och i en amerikansk studie fanns det typ 2 tillfällen där det inte fungerat sedan början av 1900 talet. Det ena var om man startade sitt investerande precis innan ”the great depression” 1929, och så var det ytterligare ett. De har gjorts liknande simuleringar i Sverige men det finns inte riktigt lika mycket data och vi har ett lite annorlunda system. I Sverige finns mer välfärdsystem och alla får någon typ av pension. Visst pensionen blir inte stor om man slutar jobba i 30-40 års åldern men det blir ett tillskott till det andra kapitalet. Vill man vara väldigt defensiv kan man ha 1-2 årskostnader i reserv, ta ut 3% eller anpassa sig och jobba hel-/deltid om det behövs.
 2. Går miste om viktiga sparprinciper
  Här tycker jag att det blir riktigt konstigt, han pratar bland annat om att man sparar mycket under en kort tid för att kunna leva på det under en lång tid, samt att man skulle gå miste om ränta på ränta effekten. Visst är det så att om man ska leva FIRE sparar många ofta hårt under en tid för att sedan leva länge på det man har sparat ihop, men vad skulle det vara för problem? De flesta brukar räkna på den genomsnittliga avkastningen under en tidsperiod och de flesta använder 8% som har varit snitt i USA sedan början av 1900 talet. Om du säljer av 4% av de totala tillgångarna så får man ju 8% i avkastning på de resterande, och om de växer med 8% så växer det totala kapitalet. Du får en ränta på ränta effekt, men visst, den är inte lika stark som om man inte skulle sälja av något.
  Många väljer dessutom en annan taktik, att leva på utdelningar istället för 4% av kapitalet, och gör man det så säljer man aldrig några aktier (omplacerar om företaget går dåligt men inte sälja av för att leva på). Aktierna står kvar år efter år och förhoppningsvis ökar bolaget utdelningen samt att aktiekursen går upp om företaget tjänar pengar.
 3. Kapitalkostnaden kan öka
  Detta är en verklig risk. När man tog fram ISK gjorde man en bred politiskt överenskommelse om att införa en schablonskatt och det var skatteneutralt mot det tidigare alternativet med vinstskatt och förlustavdrag. Nu har regeringen förändrat detta två gånger under föregående mandatperiod. Om vi fortsätter att ha en massa underskott i statskassan och ifall V får fortsatt inflytande finns det risk för att kapitalkostnaden ökar. Forskaren började prata om höga avgifter på fonder, men de flesta som strävar mot FIRE brukar använda billiga indexfonder, ETFer eller utdelningsaktier, så det känns inte så relevant.
 4. Planen kräver goda placeringar
  Njaaa, det kräver att man presterar ungefär som index har gjort under en längre tid. Det finns ett antal personer som kan överprestera index under en längre tid men är man inte en av dem så kan man välja billiga indexfonder.
  Om man inte vill lägga ned tid eller ifall man inte är intresserad kan man köpa en billig indexfond. Är man intresserad och vill lägga tiden kan man skapa en utdelningsportfölj, följa index men undvika de riktigt dåliga aktierna etc.
 5. Svårt att börja jobba igen
  Det här köper jag inte riktigt. För att nå FIRE krävs diciplin och jag tror även att det krävs att man är målinriktad, företagssam etc, och om man nu lyckas med att bli FIRE i tidig ålder så tror jag att man har karaktärsdrag som är attraktiva på arbetsmarknaden. Självklart kanske man inte kan få tillbaka det jobb man hade tidigare. Jag tror att många som når FIRE skaffar sig erfarenheter som är attraktiva och många väljer att förkovra sig. Eller så kanske man kan nöja sig med att jobba säsong, deltid eller något enklare arbete. Men svårt att få ett jobb igen om man vill tror jag inte att det är.
  Jag tror även att det är osannolikt att en person som har lyckats bli ekonomiskt fri tidigt i livet aldrig kommer tjäna några pengar under resten av sitt liv fastän de har ”pensionerat” sig.

Håller du med mig? Eller tycker du att forskaren har rätt?

I MMMs senaste inlägg skriver han om flera missförstånd kring FIRE.

Dela gärna vårt inlägg: