När vi har berättat om våra planer för vänner och bekanta så får vi ofta höra: ”Vad ni är modiga”. Självklart får vi också en del frågor kring ekonomi osv men det tar vi i ett separat inlägg.

Vi är lite oförstående kring kommentaren ”vad ni är modiga” eftersom vi inte tycker att vi är så modiga. Vi är som många andra svenskar lite trygghetsnarkomaner.

I Sverige så har vi ju studieledighetslagen eller lagen om arbetstagares rätt till utbildning som den även kallas (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1974981-om-arbetstagares-ratt-till_sfs-1974-981 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740981.htm). Enligt denna lag kan alla som har jobbat mer än 6 månader ansöka om tjänstledighet för studier, studierna behöver inte vara relaterade till arbetet.

Vi har tagit tjänstledigt för studier och har därmed våra jobb kvar.

”Men er bostad då?”
Jo, vi sålde vår bostad och det finns ett par anledningar till detta. För det första hade vi börjat fundera på flytt till någon annan typ av boende. Vi bodde lite ”onödigt stort” etc. För det andra så trodde vi att bostadsmarknaden skulle vika vid det nya amorteringskravet om man lånar mer än 4,5 årsinkomsten (vi trodde det skulle ske lite senare än vad det verkar ha gjort). För det tredje så ansåg vi att det är mindre risk att vara utan boende medan vi reser än att hyra ut till någon som man ej känner.

Så Sverige och Stockholm finns ju kvar, vi har kvar våra jobb och troligtvis finns det massor av olika bostäder som vi kan köpa när det är dags.

Men det var ju lite komiskt att de spelade ”Living on the edge” med Aerosmith när jag körde ut ur Silverdal efter vi hade lämnat alla nycklar etc.

/Rikard

Dela gärna vårt inlägg: